За нас

Скъпи приятели,

през 2018 година сдружение "Василица" направи една нова и голяма крачка, навърши 10 години. Изминалите години ни направиха устойчива организация, която отстоя на бурите и трудностите. Едни 10 години, в които натрупахме опит и най-вече пораснахме. През тези години ние работихме „В името на дететето и неговото семейство“. Този път ни научи да вървим по нов път.

Какво правим?

  • В организацията се включиха двама психолози и един логопед. Работим в посока на ранно детско развитие, проблеми на младите хора и въздействие върху употребата на наркотични вещества сред младите хора.
  • Провеждаме обучения за родители и специалисти
  • Провеждаме обучения за деца и млади хора

Насочихме работата си предимно към проблемите на децата и младите хора – агресивно поведение, дисфункционално поведение, проблеми с комуникацията, употреба на алкохол и наркотици в ранна детска възраст.
Създадохме Програма КЛАС, която е насочена към училищата и е подходяща за агресивното поведение на децата.

Сдружение „Василица” е създадена през 2003 година, като неформално обединение от група преподаватели от град Варна, водещи от каузата за развитие на неформалното образование сред деца и младежи в неравностойно социално положение. От 2008 година сме организация с нестопанска цел, с решение на варненски окръжен съд.

Нашата политика се гради фурху принципа за доброто благосъстояние на всяко българско дете. От началото на 2016 година ние работим активно за преодоляване на детската бедност, като развиваме хуманитарна дейност, която е в полза на децата и техните семейства.

През 2020 година, ние сме вече екип от Юрист, трима Психолози, Логопед, двама Социални работници, доброволци, сътрудничим си със Здравните медиатори на община Варна. Работим в две училища в. Селата Кичево и Въглен на община Аксаково, област Варна.

Продължаваме да работим „В името на детето и неговото семейство“.