За идеята

ИСТОРИЯ 

Сдружение "Василица" започна своят път през 2003 година, като неформално обединение на преподаватели, юристи и социални работници. През 2008 година рагистрирахме сдружение с нестопанска цел. В годините се включиха психолози и медиатори. Вече 18 години ние работим за  каузата "В името на детето и неговото семейство". 

От 2010 година сдружение Василица е регистрирана като Хуманитарна организация. От тогава до сега сме помогнали на хиляди семейства с хранителни продукти, хигиенни матетиали, дрехи, учебни помагала и доброволен труд.

Нашите най-известни каузи са: "Помогни на бедни деца с тетрадки и учебни помагала" и "Подари шал, шапка, ръкавички и топли чорапки за дете в нужда"

Благодарение на каузите, успяхме да достигнем до хиляди семейства в нужда, да се докоснем до техните истории и да видим бедността очи в очи.

Чрез кампанииите ние започнахме да наблюдаваме 70 деца от различни краища на град Варна и област Варна, като подпомагахме семействата с хранителни продукти, почистващи и периллни препарати, както и с помощи за децата. Семействата бяха наблюдавани от доброволци на сдружение Василица. За нас най-важното беше децата да  не отпаднат от образователната система. Някой от децата получиха и уроци по предметите, в които срещат трудност. 

През 2021 година сдружение Василица надгражда досегашната си работа. 

 • Ще разказваме историите на семействата, които срещаме и които подпомагаме. 
 • Създаваме "Академия за деца и млади хора"
 • Създаваме "Академия за родители"
 • Започваме активна работа с деца и млади хора, които имат проблемно поведение или са в разрез със закона. 

Мисия

Сдружение Василица работи за общество, в което всяко дете има право на равен старт, образование и защита.

Визия

Сдружение Василица е организация, която подпомага семействата и техните деца, които са изпаднали в трайна бедност или се намират в трудни условия на живот да се върнат в социалната сфера и да подобрят начина си на живот. 

Нашите цели

 • Развитие на политики за деца и семейства, изпаднали в трайна бедност или се намират в трудни условия на живот;
 • Промяна на нагласите на обществото към бедността;
 • Развитие на модел за участие на деца в "Академия за деца имлади хора";
 • Развитие на модел за работа с родители в  "Академия за родители";
 • Развитие на Сдружение Василица;
 • Повишаване на капацитета на организацията и разширяване на екипа;
 • Утвърждаване на обществения образ на сдружение Василица.