Семейна терапия

Обществената терапия  е форма на помощ за работа с дисфункционални семейства или семейства, в които има затруднения в общуването. Тя има за цел да промени в семействата досегашната дисфункция и да  помогне на родителите да започнат да функционират и да се разбират в името на децата и в името на запазването на семейната единица.

Семейната терапия е краткосрочен терапевтичен метод (обикновено 26 сесии), с продължителност от 6 до 12 месеца. Семейната терапия се осъществява от двама терапевти.

Цели на семейната терапия:

  • Разрушителните взаимодействия и модели в семействата и тяхната среда трябва да бъдат променени;
  • Родителите поемат (отново) родителската отговорност за децата си;
  • Семействата не дават повече или по-малко основания за външна намеса;

 

Семейната терапия е подход, който позволява на семействата да правят промени, които често не се считат за възможни в началото.

За повече информация и записване, свържете се с нас