Реализирани проекти по Еразъм+

Опит на организацията в изпълнението на проекти за 2013г.

1.     - „Училище – мечта”  финансиран от НЦЕМПИ

2.     - „Обединени цветове” финансиран от НЦЕМПИ

3.     - „Цветна дъга” финансиран от Дирекция „Младежки дейности и  спорт” по Програма „Младежки проекти 2013” към Община Варна

4.     - „Децата на училището” финансиран от Дирекция „Младежки дейности и спорт” към Община Варна

5.      - „Млад градинар” финансиран от НССЕИВ към Министерски съвет

 

Опит на организацията в изпълнение на проекти за 2014г.

1. - „Отворена врата” финансиран от НССЕИВ към Министерски съвет

2. - „Високо в небето“ финансиран от Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ по Програмата на Община Варна „Младежки проекти 2014“

3.- „Деца на съдбата“ финансиран от Еразъм +

                    

Опит на организацията в изпълнение на проекти за 2015г.

1.  „Да говорим чрез изкуство“ финансиран по Програма на „Младежки дейности 2015“ към Дирекжия „Образование и младежки дейности“

2. „Децата на гетото“ финансиран от Дирекция „Образование и младежки дейности“ към община Варна

3. „Шатрата“, финансиран от Програма Еразъм +

 Опит на организацията в изпълнение на проекти за 2016г.

1. Училище - мечта финансиран от Програма Еразъм +