Психологична подкрепа на семейства в процес на развод

Разводът има съществен ефект върху живота на всеки човек в семейството. Той има огромно влияние върху финансовия статус на семействата и децата. Семейната система започва да страда и боледува. Развода има огромно влияние върху статуса на семействата, както в икономически, така и в социален контекст. 

Разводът има няколко етапа, като последният, с който се завършва цикълът, това е финансовият развод. Много често съпрузите, които се развеждат са на мнение, че щом вече имам решение на съда съм разведен/а. Това не е така. Разводът настъпва едва когато приключат финансовите задължения на съпрузите, често това се случва при навършване на пълнолетие на най-малкото дете.

Разводът обикновено се предшества от емоционална или психологическа раздяла и след това завършва с правен развод, но по-голямата част от връзката на двойката започва и продължава в емоционален развод. 

В България, не приемаме развода като последна мярка, често той е първата възможност.  Все още ние нямаме нагласата да потърсим специалисти, ито могат да ни помогнат да вземем правилното решение или, ако вече сме избрали развода като вариант, той да стане по щадящ за децата начин.

 Поставянето на край на брака, не винаги е правилното решение.

Специалистите във "Фамилен център Богдана" подкрепят партньорите при вземането на решение за развода. Ние съпровождаме цялата семейна система. 

Какъв е процеса преди да се вземе решението за развод:

  • партньорите разговарят с психолог
  • партньорите разговарят с адвокат
  • партньорите разговарят  участват в обучение 
  • партньорите разговарят се съпровождат в процеса на развода, като се спазва принципа "В името на детето и неговото семейство". 
  • разговаряме с децата и им помагаме да преодолеят трудните моменти в процеса на раздаяла на техние родители
  • Медиация и постигане на извънсъдебни споразумения 

Ние вярваме, че разводът никога не е подготвена процедура, той е следствие от това, че и двамата партньори страдат и преминават през своите си емоционални преходи. Обикновено този етап на вземане на решения е три годишен. 

Често разводът се превръща във ненужна война, в която жертвите са децата. 

Специалистите във "Фамилен център Богдана" вярваме, че всички родители в процес на развод, могат да дадат най-доброто на децата си - ЛЮБОВ.