Неформално образование

Времето, прекарано в училище и свободното време на децата са теми, които засягат всеки родител. От една страна децата са твърде натоварени в образователната система и нямат време за дейности, които да развиват активната двигателна активност, финната моторика и речевата им функция. От друга страна децата имат свободно време, което се използва за компютъра и интернет пространството. Тук са другите теми, които засягат цялото общество – затлъстяване, агресия, детска престъпност, наркотици, употреба на алкохол и цигари.

 

Какво е неформалното образование?

 • Неформалното обазование предлага устойчиво развитие на децата и младите хора, като развива техните естествени залжби;
 • Неформалното образование предлага устойчиви механизми за учене през целия живот;
 • Неформалното образование може да се използва, като метод във формалното обучение, чрез използване на педагогически и социални методи, които са в полза на учениците;
 • Неформалното образование развива творческия и технически потенциал на децата, то изгражда в тях умения за общуване, работа в екип, промяна за светоусещането.

 

Как помагаме на децата в нашата организация?

В началото на 2013 година  създадохме школи  за приложно изкуство за деца в неравностойно социално положение. В школите децата са ангажирани в дейности, които развиват тяхното въображение, усет за цветовете, креативност, работа в екип и най-вече усет за принадлежност към обществто и околния свят, самочувствие, самоуважение.

 

Нашите школи са:

 • за имитационна бижутерия
 • за декупаж
 • за картчки
 • за изделия от вълна
 • за плетени бижута
 • за изработване на парцалени кукли
 • за рисуване с пръсти
 • за рециклиране
 • за картички и предмети от хартия

 

Онлайн класна стая –  ние използваме интерактивна класна стая за обучение на деца билингви, предоставена ни от Прознание гр. София. Стаята се използва за обучение на децата по български език, математика и английски език. Така ние помагаме на децата да се задържат в образователната система.

Улицата е притегателно място за много от децата, това е проблем на много работещи родители, които не винаги могат да проследят активността на децата си. Чрез школите ние ги ангажираме в дейности, в които могат да разгърнат потенциала си и да бъдат уважавани и да усетят чувството на принадлежност. Ние  учим децата да се уважават и да уважават.

Школите са безплатни и ангажират деца на възраст от 06 до 15 години.