Нашата мисия

Сдружение „Василица” се застъпва за правата на децата, като развива хуманитарна и социална дейност сред най-бедните и уязвими общности. Също така работим за развитието на неформалното образование, като метод за учене и развиване на капацитета на децата. Водещ документ за нас е Конвенцията на ООН за правата на децата.

През 2020 година поставихме началото на един нов цикъл и това са зависимостите. През следващите 5 – 10 години, ние ще се развием в тази посока, защото възрастовата граница за употреба на наркотик, алкохол или цигари е паднала много ниско. По наши наблюдения употребата на марихуана при децата започва на 9-10години. Това ни подтикна да предложим нашият професионален опит в работата ни със зависими.

През следващите години ще наблегнем върху семейната система, зависимости и съзависимости.