Как да ни помогнеш

Можеш да ни помогнеш като:
  • Ни дариш материали за школите
  • Ни дариш дрехи или обувки за деца и младежи
  • Ни дариш учебници или учебни помагала
  • Ни дариш хранителни продукти
  • Или ни подпомогнеш на банковата ни сметка
    IBAN: BG83DEMI92401000072944 BGN
    BIC DEMIBGSFСдружение Василицагр. Варна, ул. "Свобода" 33. п.к 9009