Хуманитарна помощ

По света има много деца, които живеят в райони на хуманитарни кризи, в изолирани райони, в обособени Гета или в крайна бедност. Климатичните проблеми са нарастваща заплаха за над половин милиард деца, които живеят в зони с повишен риск.

В България 45.2% от децата живеят в риск от бедност и социално изключване, което определя бъдещето им. Toва посочва Евростат в своя последен доклад за ситуацията през 2014 година.

Доходното неравенство и бедността са един от основните фактори за социалната неравнопоставеност.

Детската бедност  не е просто липса на доходи. Тя включва лишения, загуба на достойнство, липса на достъп до подходящи жилищни условия, образование, здравни услуги, както и на невъзможност за участие в обществото. Детската бедност води до отпадане от образователната система и по този начин са намалени шансовете за достойно бъдеще.

От 2015 година сдружение „Василица” развива хуманитарна помощ сред децата, които живеят в хронична бедност. Това за нас не е само мисия, това е сърцето на организацията – да работи за намаляване на детската бедност.  Работейки за благосъстоянието на децата, ние им връщаме достойнството, правото на живот и образование.

 

Как им помагаме?

Ние подпомагаме деца, които живеят в бедност, отглеждат се от един родител, имат починал родител или живеят в малки населени места и доходите на семействата са под социалния минимум.

  • Всяка година набираме учебници и учебни пособия
  • Целегодишно се събират хранителни продукти, дрехи и ибувки за деца и младежи от 02 до 18 годишна възраст.
  • Подпомагаме уеници с пътни карти