Хуманитарна помощ

По света има много деца, които живеят в райони на хуманитарни кризи, в изолирани райони, в обособени Гета или в крайна бедност. Климатичните проблеми са нарастваща заплаха за над половин милиард деца, които живеят в зони с повишен риск.

В България 45.2% от децата живеят в риск от бедност и социално изключване, което определя бъдещето им. Toва посочва Евростат в своя последен доклад за ситуацията през 2014 година.

Доходното неравенство и бедността са един от основните фактори за социалната неравнопоставеност.

Детската бедност  не е просто липса на доходи. Тя включва лишения, загуба на достойнство, липса на достъп до подходящи жилищни условия, образование, здравни услуги, както и на невъзможност за участие в обществото. Детската бедност води до отпадане от образователната система и по този начин са намалени шансовете за достойно бъдеще.

От 2015 година сдружение „Василица” развива хуманитарна помощ сред децата, които живеят в хронична бедност. Това за нас не е само мисия, това е сърцето на организацията – да работи за намаляване на детската бедност.  Работейки за благосъстоянието на децата, ние им връщаме достойнството, правото на живот и образование.

НАШИТЕ КАУЗИ

  • ПОДКРЕПЯМЕ ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА С ТЕТРАДКИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
  • ВСЯКА КОЛЕДА СЕ НАБИРАТ ШАЛ, ШАПКA, РЪКАВИЧКИ И ТОПЛИ ЧОРАПКИ ЗА ДЕЦА В НУЖДА
  • ДРЕХИ ЗА БЕБЕТА, ПОДРАСТВАЩИ, МЛАДЕЖИ И ВЪЗРАСТНИ
  • БЕБЕШКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (КОЛИЧКИ, КОШАРИ, ИГРАЧКИ, ЛЮЛКИ, КОШЧЕТА И ДР.)
  • ДЕРИХИ И ОБУВКИ ЗА ДЕЦА И ЛАДЕЖИ ОТ 07 ДО 18 ГОДИНИ
  • ЧЕТКИ И ПАСТА ЗА ЗЪБИ