Екип

Представяме ви основният екип на сдружение Василица

telefon-2256--2-.jpg

Галина Палабуюк

Председател на Управителният съвет на сдружение Василица.

Завършва бакалавър Социални дейности в ШУ "Епископ Константин Преславски" , магистър теология в ШУ "Епископ Константин Преславски". Продължава магистърската си степен във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" специалност психология. Развива се в хуманитарните науки, като основна тема за нея е семейството и неговото функциониране. Защитава Дипломна работа на Тема: " Модел на психологическа  работа за повишване на родителския капацитет в дисфункционалните семейства",с научен ръководител е проф. Даниела Тасевска. Работи активно в посока на дисфункционалното поведение сред млади хора. Завършва консултанска програма към Когнитивно поведенческа психотерапия. Работи под супервизия като консултант в КПП. 

Направленията, в които се развива са: дисфункционално поведение на деца и юноши, хранителни нарушения при тийнейджъри и дисфункционални семейства. Като психолог - консултант работи както с индивидуални клиенти, така и със семейства и семейни системи. Провежда ежеседмично арт терапия и родителско отчуждение. 

Yordanova

Мариана Йорданова

Член на УС на сдружение Василица

Психолог-консултант в когнитивно-поведенческата школа. През последните три години се е посветила на работата  с деца и техните семейства. Интересите ѝ са в областта на генерализираните разстройства на развитието и ранната интервенция. Към момента е студент по логопедия и има желание да се развивам в тази посока. Децата се развиват много бързо, но промяната изисква време и усилия както от страна на семейството, така и на терапевта. Вярва, че всяко дете заслужава да порасне щастливо и че всяка семейна ситуация може да се подобри съществено.


Koleva

Адвокат Ани Колева

 

 

Сдружение Василица си сътрудничи с директори на училища, здравни медиатори, юристи и специалисти, отговорни към развитието на детето и неговото семейство.