Доброволчество

България е на последно място по доброволческа активност в Европейския съюз. Това се дължи на липсата на знания за доброволчеството и за възможностите, които то предлага.

Доброволчеството  е начин, по който хората могат да помагат. То е инструмент, с който хората могат да променят света около тях, светоусещането си към уязвимите общности или да подпомогнат дадена кауза. Доброволчеството е личен избор.  Означава безвъзмездно да даряваш своя труд и в замяна да получаваш знания, опит и удовлетворение за свършена работа. Означава да прекарваш времето си в дейности, които са свързани с твоите интереси, приятни са, полезни и забавни, дейности, които ти позволяват да се развиваш, да се чувстваш полезен, да придобиваш нови умения, да се запознаваш с  нови хора и места.

Доброволчеството е начин да вярваш, да променяш, да работиш за своята кауза!

 

Доброволчеството е начин на живот, то няма цена!

Доброволчеството в социалната сфера е разпространено навсякъде по света. Тук при нас в сдружение „Василица“ много често посрещаме доброволци от Латвия, Литва, Испания, Италия, Турция, Полша, Унгария, Словакия. Доброволците, които идват при нас са водени от каузата да помагат на деца в неравностойно социално положение и на децата, които са застрашени от отпадане от образователната система. Най-често те подпомагат дейностите, свързани със запълване на свободното време на децата и подпомагане на мисиите на младежите. 

 Ако имаш своя кауза, искаш да бъдеш доброволец и искаш да посетиш друга страна , ние можем да ти помогнем.

 

Сдружение „Василица” е акредитирана организация от Център за развитие на човешките ресурски, като приемаща, изпращаща и коорденираща организация с регистрационен номер 2016-1-BG01-KA110-023602.

 

Какво представлява Европейска доброволческа служба (ЕДС)?

Европейската доброволческа служба дава възможност на млади хора между 17-30 годишна възраст да изразят своята лична отдаденост  към обществото чрез реализиране на неплатена и целодневна доброволческа служба за период до 12 месеца в друга страна в или извън ЕС.Тази дейност позволява на доброволците да допринасят към всекидневната работа на организации, работещи в сферата на: младежките политики; личностното и образователното развитие на младите хора; гражданската ангажираност, както и други сфери като социални грижи, социално включване на хора в неравностойно положение, околна среда, образователни програми в сферата на неформалното образование, ИКТ и медийна грамотност, култура и креативност и др.

Какво получаваш?

Европейската доброволческа служба ти дава възможност да прекараш от две седмици до максимум една година в страна различна от твоята собствена, като правиш нещо полезно за местното общество. В зависимост от това, с какво искаш да се занимаваш, ЕДС ти предоставя много различни алтернативи и възможности!

 

Какво е необходимо да започнеш?

  • Необходима ти е изпращаща органиация (в страната, в която живееш)
  • Организацията, в която ще си доброволец, ти осигурява езиково обучение, настаняване, храна (или пари за храна) и местен транспорт (при нужда).
  • Получаваш и малка финансова подкрепа по време на службата ти (джобни пари).
  • Имаш застраховка по време на целия си проект.
  • Получаваш подкрепа и обучение по време на службата си, както от приемащата, така и от изпращащата организации.
  • Накрая на проекта си получаваш Youthpass сертификат, който да обобщи новите знания и умения, които си придобил по време на проекта.
  • И освен всичко това, по програмата се покриват пътните ти разходи, на базата на заложена ставка, като е възможно да се наложи да платиш малка част от тях.

 

Повече информация за ЕДС, можете да натерите тук

База данни с акредитирани организации, в които можеш да положиш доброволческия си труд тук

ЕДС харта – за правата, задълженията и ролите на всички участници в проекта

EVS info kit

 

Включи се