Сдружение „Василица” е създадена през 2003 година, като неформално обединение

Нашата политика се гради фурху принципа за доброто благосъстояние на всяко българско дете. От началото на 2016 година ние работим активно за преодоляване на детската бедност, като развиваме хуманитарна дейност, която е в полза на децата и техните семейства.

През 2018 година сдружение "Василица" направи една нова и голяма крачка, навърши 10 години. Изминалите години ни направиха устойчива организация, която отстоя на бурите и трудностите. Едни 10 години, в които натрупахме опит и най-вече пораснахме. През тези години ние работихме „В името на дететето и неговото семейство“. Това научи да вървим по нов път.

Page1

Нашата мисия

Неформално образование

Развитие на неформалното образование сред деца и младежи, като метод за учене и развиване на капацитета на децата

Работа с преподаватели

Развитие на капацитета на преподавателите за използване на неформалното образование, като метод на учене

Училище за родители

Курсът за родителски грижи дава импулси, с които майките и бащите могат да разчитат на силните си страни и да развиват допълнителни ресурси, когато работят с децата си.

Работа с деца

Работата ни е насочена към проблемите на децата и младите хора – агресивно поведение, дисфункционално поведение, проблеми с комуникацията, употреба на алкохол и наркотици в ранна детска възраст.


Да си доброволец е начин на живот, няма цена!

Доброволчеството в социалната сфера е разпространено навсякъде по света. Тук при нас в сдружение „Василица“ много често посрещаме доброволци от Латвия, Литва, Испания, Италия, Турция, Полша, Унгария, Словакия. Доброволците, които идват при нас са водени от каузата да помагат на деца в неравностойно социално положение и на децата, които са застрашени от отпадане от образователната система.
Доброволчеството е начин да вярваш, да променяш, да работиш за своята кауза.

Последни новини