Сдружение „Василица” е създадена през 2003 година, като неформално обединение

Нашата политика се гради фурху принципа за доброто благосъстояние на всяко българско дете. От началото на 2016 година ние работим активно за преодоляване на детската бедност, като развиваме хуманитарна дейност, която е в полза на децата и техните семейства.

През 2018 година сдружение "Василица" направи една нова и голяма крачка, навърши 10 години. Изминалите години ни направиха устойчива организация, която отстоя на бурите и трудностите. Едни 10 години, в които натрупахме опит и най-вече пораснахме. През тези години ние работихме „В името на дететето и неговото семейство“. Това научи да вървим по нов път.

Page1

Нашата мисия

Неформално образование

За нас неформалното образование е средство за развитие на децата и младите хора. Най – успешната формула е „Уча докато се забавлявам“.

Програма Клас

Програма „Клас“ е иновативна програма, която е насочена към деца и млади хора с проблемно поведение. Тя работи за целият клас, а не само с детето, което има проблеми. Програма „Клас“ е създадена да помага на децата да се справят сами с трудностите, с поведението на другите, с общуването.

Академия за родители

Ние вярваме, че всеки родител може да бъде успешен. И вярваме в това, че родителите имат много повече ресурси за справяне с проблемите на децата си, отколкото те самите си мислят, че имат.

Академия за тийнейджъри

Академията е насочена да работи с млади хора, които имат проблеми с поведението, общуването и с тези, които имат ниска себеоценка. Академията е насочена да помага на младите хора в техните трудности.


Да си доброволец е начин на живот, няма цена!

Доброволчеството в социалната сфера е разпространено навсякъде по света. Тук при нас в сдружение „Василица“ много често посрещаме доброволци от Латвия, Литва, Испания, Италия, Турция, Полша, Унгария, Словакия. Доброволците, които идват при нас са водени от каузата да помагат на деца в неравностойно социално положение и на децата, които са застрашени от отпадане от образователната система.
Доброволчеството е начин да вярваш, да променяш, да работиш за своята кауза.

Последни новини